Cennik

Nasz ośrodek oferuje kwalifikacje i kursy dla osób mieszkających za granicą!

Ceny kursów realizowanych w OSK ELKAR.  Każdą cenę można negocjować!  

Kategorie Prawo Jazdy   Cena za dany Kurs
AM (kat. na motorower “skuter” do 50 cm³)   2000 zł
A1, A2 i A   3000 zł
kat. B  oraz kat. T (na traktor z przyczepą)   3199 zł – promocja wiosenna 
B+E   2300 zł
C, C+E  

kat. C = 4350 zł,

kat. C+E = 4350 zł,

pakiet – C, C+E + KWP = 12 000 zł.

 D    40 h/6000 zł,   60 h/ 7200 zł
Wózki widłowe kat. WJO III i II z wymianą butli gazowych   1000 zł 
Wózki – specjalizowane, ze zmiennym wysięgiem kat. WJO I (tzw. “Wysoki Skład” – Manitou)   1800 zł
Badania Lekarskie  Kat: AM, A1, A2, A, B, B+E, T Od 20 Lipca 2014 zgodnie z ustawą Dz. ust. poz. 949 – lekarz pobiera opłatę 200 zł za badanie
   Kat: C, C+E, D jw.
  Wózki Widłowe 70 zł
Kwalifikacje Wstępne Szkolenie Okresowe do wymiany prawa jazdy – dla kierowców zawodowych. Informacje w Biurze

Sposób dokonania opłaty za kurs

Opłatę za kursy prowadzone w Ośrodku Szkolenia Kierowców Elkar najwygodniej dokonywać za pomocą przelewów. Poniżej podano dane, jakie należy wprowadzić przy tworzeniu takiego przelewu.

Numer konta:   PKO BP S.A. 65 1020 2498 0000 8202 0045 6608
Adresat przelewu: Leszek Wojciechowski, Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKAR, Sosnowiec, ul. Żeromskiego 8
Kwota przelewu: Opłata zależna od rodzaju wybranego kursu.
Tytułem: Imię i nazwisko kursanta oraz kategoria wybranego kursu


Aktualne stawki opłat za egzaminy określa uchwała nr VI/53/4/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego poz. 1214.

Prawo Jazdy 

Pełna opłata   Teoretyczny  Praktyczny  
AM 250,- 50,- 200,-
A,A1,A2 250,- 50,- 200,-
B, B1 250,- 50,- 200,-
B96 200
B+E 250,- 250,-
C,D 300,- 50,- 250,-
C1+E, C+E, D1+E, D+E 250,- 250,-
POZWOLENIE

Podstawa: Uchwała nr VI/53/4/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego opublikowana w Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 1214 w sprawie ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy na terenie województwa śląskiego.