Cennik

Nasz ośrodek oferuje kwalifikacje i kursy dla osób mieszkających za granicą!

Ceny kursów realizowanych w OSK ELKAR.  Każdą cenę można negocjować!  

Kategorie Prawo Jazdy   Cena za dany Kurs
AM (kat. na motorower “skuter” do 50 cm³)   1700 zł
A1, A2 i A   2 700 zł
kat. B  oraz kat. T (na traktor z przyczepą)   2 800 zł –badania lekarskie w cenie kursu
B+E   1900 zł
C, C+E   3700 zł kat. C, 3700 zł kat. C+E, pakiet 7000 zł.
 D   40 h/5500 zł, 60 h/ 6500 zł
Wózki widłowe kat. WJO III i II z wymianą butli gazowych   1000 zł 
Wózki – specjalizowane, ze zmiennym wysięgiem kat. WJO I (tzw. “Wysoki Skład” – Manitou)   1800 zł
Badania Lekarskie  Kat: AM, A1, A2, A, B, B+E, T Od 20 Lipca 2014 zgodnie z ustawą Dz. ust. poz. 949 – lekarz pobiera opłatę 200 zł za badanie
   Kat: C, C+E, D jw.
  Wózki Widłowe 70 zł
Kwalifikacje Wstępne Szkolenie Okresowe do wymiany prawa jazdy – dla kierowców zawodowych. Informacje w Biurze

Sposób dokonania opłaty za kurs

Opłatę za kursy prowadzone w Ośrodku Szkolenia Kierowców Elkar najwygodniej dokonywać za pomocą przelewów. Poniżej podano dane, jakie należy wprowadzić przy tworzeniu takiego przelewu.

Numer konta:   PKO BP S.A. 65 1020 2498 0000 8202 0045 6608
Adresat przelewu: Leszek Wojciechowski, Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKAR, Sosnowiec, ul. Żeromskiego 8
Kwota przelewu: Opłata zależna od rodzaju wybranego kursu.
Tytułem: Imię i nazwisko kursanta oraz kategoria wybranego kursu


Aktualne stawki opłat za egzaminy określa Dz.U poz. 78 z 16.01.2013r.

Prawo Jazdy 

Pełna opłata   Teoretyczny  Praktyczny  
AM 170,- 30,- 140,-
A,A1,A2 210,- 30,- 180,-
B 170,- 30,- 140,-
B1, C1, D1,T 200,- 30,- 170,-
B+E 200,- 200,-
C,D 230,- 30,- 200,-
C1+E, C+E, D1+E, D+E 245,- 245,-
POZWOLENIE 155,- 30,- 125,-

Podstawa: Dz.U poz. 78 z dnia 16.01.2013r. z późniejszymi zmianami