Cennik

Nasz ośrodek oferuje kwalifikacje i kursy dla osób mieszkających za granicą!

Ceny kursów realizowanych w OSK ELKAR.  Każdą cenę można negocjować!  

Kategorie Prawo Jazdy Cena za dany Kurs
AM (kat. na motorower „skuter” do 50 cm³) 1500 zł
A1, A2 i A 2000 zł
kat. B  oraz kat. T (na traktor z przyczepą) 1950 zł badania lekarskie w cenie kursu
B+E 1300 zł
C, C+E 2800 zł
 D 40 h/3799 zł, 60 h/ 4799 zł
Wózki widłowe kat. WJO III i II z wymianą butli gazowych 1000 zł 
Wózki – specjalizowane, ze zmiennym wysięgiem kat. WJO I (tzw. „Wysoki Skład” – Manitou) 1800 zł
Badania Lekarskie Kat: AM, A1, A2, A, B, B+E, TOd 20 Lipca 2014 zgodnie z ustawą Dz. ust. poz. 949 – lekarz pobiera opłatę 200 zł za badanie
  Kat: C, C+E, Djw.
 Wózki Widłowe50 zł
Kwalifikacje WstępneSzkolenie Okresowe do wymiany prawa jazdy – dla kierowców zawodowych.Informacje w Biurze

Sposób dokonania opłaty za kurs

Opłatę za kursy prowadzone w Ośrodku Szkolenia Kierowców Elkar najwygodniej dokonywać za pomocą przelewów. Poniżej podano dane, jakie należy wprowadzić przy tworzeniu takiego przelewu.

Numer konta:  PKO BP S.A. 65 1020 2498 0000 8202 0045 6608
Adresat przelewu:Leszek Wojciechowski, Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKAR, Sosnowiec, ul. Żeromskiego 8
Kwota przelewu:Opłata zależna od rodzaju wybranego kursu.
Tytułem:Imię i nazwisko kursanta oraz kategoria wybranego kursu


Aktualne stawki opłat za egzaminy określa Dz.U poz. 78 z 16.01.2013r.

Prawo Jazdy 

Pełna opłata  Teoretyczny Praktyczny  
AM170,-30,-140,-
A,A1,A2210,-30,-180,-
B170,-30,-140,-
B1, C1, D1,T200,-30,-170,-
B+E200,-200,-
C,D230,-30,-200,-
C1+E, C+E, D1+E, D+E245,-245,-
POZWOLENIE155,-30,-125,-

Podstawa: Dz.U poz. 78 z dnia 16.01.2013r. z późniejszymi zmianami.