SZCZEGÓŁY KURSÓW

Charakterystyka kursów

Nasz ośrodek oferuje kwalifikacje i kursy dla osób mieszkających za granicą!

Za wszystkie kursy można płacić w nieoprocentowanych ratach, do ustalenia przy zapisywaniu się. Dostosujemy się do twoich potrzeb.

Standardowy kurs trwa do pięciu tygodni. Przewidujemy możliwość zdawania kursów w formie przyspieszonej i rozszerzonej. Dokładniejsze informacje znajdziesz tutaj:

Usługi Dodatkowe

W cenie kursów wliczone są:

– 30 godzin zajęć praktycznych (jazd)

– 30 godzin zajęć teoretycznych (A1, A2, A, B1, B, T) lub 20 ( B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

– Egzamin wewnętrzny

– Materiały pomocnicze (książki instruktażowe, testy próbne etc.)

– Konsultacje i pomoc w przygotowaniu do egzaminu

Jazdy w czasie kursów odbywają się jedynie po trasach egzaminacyjnych!

——————————

Rodzaje kursów specjalistycznych

——————————

Wózki jezdniowe (widłowe) kategorii WJO I

– znane też jako “wysoki skład”, szkolenie obejmuje wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem, ładowarki teleskopowe, uprawnia ono do prowadzenia wózków jezdniowych (widłowych) bez ograniczeń co do napędu, wysokości podnoszenia i udźwigu. Obejmuje także prowadzenie wózków kategorii WJO II i WJO III

——————————

Wózki jezdniowe (widłowe) kategorii WJO II

– uprawnia do prowadzenia wózków jezdniowych (widłowych) bez ograniczeń co do napędu, wysokości podnoszenia i udźwigu, z wyłączeniem wózków specjalistycznych i o zmiennym wysięgu. Obejmuje też kategorię WJO III

——————————

Wózki jezdniowe (widłowe) kategorii WJO III 

– uprawnienie do prowadzenia wózków jezdniowych (widłowych) bez ograniczeń co do napędu i wysokości podnoszenia, pod warunkiem że wózek jest operowany zewnętrznie (nie posiada miejsca dla kierowcy)

 

 

Rodzaje uprawnień standardowych

——————————

PRAWO JAZDY KATEGORIA AM

a) Motorower do 50 cm3

——————————

PRAWO JAZDY KATEGORIA A1

a) Motocykl o pojemności skokowej nie przekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami z kategorii AM

——————————

PRAWO JAZDY KATEGORIA A2

a) Motocykl o mocy do 35 kW  i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,

b) pojazdami z kategorii AM i A1

 

——————————

 

PRAWO JAZDY KATEGORIA A

a) Motocykl,

b) pojazdy z kategorii AM, A1, A2

 

 

 

——————————

 

PRAWO JAZDY KATEGORIA B 

a) Samochód osobowy do masy całkowitej 3,5 tony, za wyjątkiem motocykla i autobusu,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a oraz przyczepy lekkiej

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a oraz przyczepy innej niż lekka, pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekracza 4250 kg

d) kategoria AM, po trzech latach od uzyskania prawa jazdy kategorii B prawo do poruszania się motocyklem do 125 cm3.

——————————

PRAWO JAZDY KATEGORIA C 

a) Pojazdy powyżej 3,5 tony, za wyjątkiem autobusów,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a  i lekkiej przyczepy,

c) kat. AM

——————————

 

PRAWO JAZDY KATEGORIA D 

a) Autobus,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu z punktu a  i lekkiej przyczepy,

c) kat. AM

 

 

 

 

——————————

PRAWO JAZDY KATEGORIA T 

a) Ciągnik rolniczy (traktor),

b) kat. AM

 

 

 

 

——————————

PRAWO JAZDY KATEGORIA B+E, C+E, D+E 

a) Zespół pojazdów złożony z pojazdów wymienionych w danych kategoriach z przyczepą lub przyczepami